Aplicaţie
Rezervare Căsătorii On-Line

 

 

A. Descriere generală
De ce este necesar pentru public
Cu ce ajută instituţia
Cu ce ajută operatori
B. Aplicaţia este împărţită în trei module
1.Partea publică
2.Partea privată
3.Partea de administrare
C. Unde poate fi testată aplicaţia
D. Suportul video, cu exemple.
E. Contact
 
A.   Descriere generală
Pe fondul tendinţei actuale a autorităţilor locale de a veni cât mai aproape de cetăţean, şi ca urmare a extinderii internetului ca o punte de acces spre serviciile oferite de intituţiile publice, a apărut necesitatea creării unui soft de programare a căsătoriilor on-line,  bazat pe infrastructura internetului.   „Rezervarea Căsătoriilor On-line”, este un astfel de soft şi are menirea să simplifice relaţia autoritate-cetăţean, in perspectiva unei administraţii publice locale simple şi eficiente.
 „Rezervarea Căsătoriilor On-line este un soft care oferă o suită de unelte, necesare pentru rezervarea momentului  căsătoriei civile, programarea căsătoriilor devine astfel posibilă, atât la ghişeu cât şi on-line,  oferind totodată  şi uneltele  de gestionare a acestor rezervari, extrem de utile lucrătorilor de stare civilă, şi nu numai.
Publicul accesând aceleaşi baze de date ca şi lucrătorii de stare civilă,  face ca cetăţeanul să aibă acces la date în timp real.  Rezervările făcându-se potrivit regulii – „primul venit, primul servit”.
În realizarea acestei aplicaţii s-a pus un accent foarte mare pe simplitatea în utilizare, pe viteza de reacţie a serverului şi pe optimizarea bazelor de date pentru realizarea unor timpi de răspuns extrem de mici.
         De ce este necesar pentru public
-          accesul publicului larg la informaţiile dorite extrem de simplu prin intermediul internetului;
-          alegerea datei de căsătorie în funcţie de locurile rămase libere în timp real (relaxaţi, fără cozi );
-          vizualizarea grafică, foarte intuitivă şi simplă, a intervalelor orare şi săptămânale.
-          primirea de informaţii personalizate pentru fiecare pereche, date despre locaţie, ore, acte, zile de predare a actelor, legislaţie;
-          deşi primesc informaţiile la introducerea datelor, aplicaţia trimite automat aceste informaţii, pe e-mailul viitorilor miri, imediat după terminarea programării;
-          ajutor prin găsirea primului  interval orar liber din anumite locaţii sau zile ale săptămâni;
-          posibilitatea celor deja programaţi de a-şi şterge rezervarea;
-          aplicaţia este disponibilă în patru limbi Ro/Hu/De/En la alegerea administratorului de sistem.
         Cu ce ajută instituţia
-          eliminarea cozilor şi a îmbulzeli;
-          eliminarea  supoziţiei de netransparenţă, a rezervărilor „aranjate” etc;
-          aplicaţia gestionează mai multe locaţii fixe cât şi locaţiile externe la alegerea mirilor;
-          degrevează personalul propriu de furnizarea de explicaţii obositoare, majoritatea întrebărilor frecvente fiind  afişate pe site;
-          contabilizarea ordonată a programărilor;
-          renunţarea la registre, caiete, foi;
-          realizarea unor statistici anuale, lunare, zilnice extrem de elaborate;
-          realizarea unor previziuni pentru realizarea orarelor necesare pentru ani viitori;
-          se pot grupa programările rezervate pentru eliminarea timpilor morţi (intervale mari de timp libere în cadrul aceleaşi zi);
-          fiecare operaţie efectuată este monitorizată şi memorată în tabele de tip .log;
-          „planning” foarte elastic, nu este rigid, poate fi programată la nivel de zi, astfel fiecare zi, sau interval de zile, poate avea altă configuraţie ( început, sfârşit program de lucru, frecvenţă căsătoriilor, pauze);
-          se pune la dispoziţie un modul de administrare a aplicaţiei, pentru care nu sunt necesare cunoştinţe avansate de informatică.
-          interfaţa pentru modulul public este foarte configurabilă, astfel fiecare cuvânt, sau frază, care apare pe site poate fi setat de administratorii dvs după propriile nevoi;
         Cu ce ajută operatori
-          verificarea rapidă a datelor introduse şi a corectitudini lor ( NUME, cnp, limitarea la anumite tipuri de caractere);
-          căutarea în bazele de date se poate face după toate tipurile de  date introduse;
-          vizualizarea intervalelor orare libere în timp real (scurtarea timpilor, fără registre)
-          nu mai trebuie sa calculeze, perioada de depunere a actelor (cele 10 zile);
-          lucrătorii de stare civilă au posibilitatea de introducere de diferite ad-notarii, menţiuni, observaţii  pentru fiecare rezervare în parte;
-          listele cu oficierile pentru o zi trimise către primari, se generează automat (html, word);
-          ştergerea automată a rezervărilor neconfirmate care au depăşit termenul de viaţă setat.
B. Aplicaţia este împărţită în trei module
             1.Partea publică
            - reprezintă acel modul al aplicaţiei la care are acces publicul larg;
- accesul publicului larg prin intermediul internetului de la orice tip de „device”, fie el calculator personal, telefon, PDA, condiţia de bază fiind conectarea la internet;
- verifică corectitudinea datelor, introducere ip, cnp dublu, email dublu, etc;
- eliminare introducerii datelor în masă în mod automat, de către persoane rău intenţionate;
- accent pe simplitate, acces la informaţiile dorite, chiar şi a celor neobişnuiţi cu calculatorul sau internetul;
- utilizatorul este informat continuu cu posibilele greşeli efectuate, nu se poate trece mai departe la paşi următori, în caz de introducere eronată;
- utilizatorii sunt înştiinţaţi şi trebuie să aprobe faptul că au luat la cunoştinţă legislaţia în vigoare (Legea 677/2001).
              2.Partea privată
- reprezintă acel modul al aplicaţiei la care are acces doar personalul autorizat, conectarea făcându-se pe bază de parolă;
- stratificarea nivelului de acces pe trei nivele, Administrator, Operator special, Operator;
- macheta de introducere este mult simplificată faţă de cea publică.
- posibilitatea comparării vizuale a tuturor intervalelor de timp dintr-o zi pentru toate locaţiile odată;
            - posibilitatea notificării rezervărilor pentru cetăţenii străini.
            - posibilitatea rezervării căsătoriilor efectuate în locaţii externe (Restaurante, biserici, etc).
            - posibilitatea modificării, ştergerii rezervărilor efectuate.
            - posibilitatea trimiterii de e-mail-uri automat din aplicaţie, către viitori miri;
            - posibilitatea efectuării de căutări complexe în bazele de date după toate datele introduse;
            - realizarea de statistici grafice extrem de elaborate;
            - pentru rapiditate în efectuarea rezervărilor în modulul privat se poate renunţa la CNP-ul viitoarei soţii.
             3.Partea de administrare
            - interfaţă pusă la dispoziţia administratorului pentru a putea configura parametrii aplicaţiei, cât mai adecvat cerinţelor dvs;
            - prin acest modul se pot modifica toate frazele care apar pe pagina publică în toate cele patru limbi disponibile;
            - se pot modifica datele despre instituţia dvs (nume, adresa etc);
            - se pot vizualiza, introduce, modifica , şterge utilizatorii şi parolele fiecăruia;
            - se pot modifica drepturile de acces a fiecărui utilizator;
            - se pot defini la care locaţie are acces fiecare utilizator în parte;
            - tot aici se pot configura :
- în câte locaţii se oficiază căsătorii;
- se pot defini pentru fiecare locaţie în parte intervalele de zile care să aibă acelaşi program de oficiere a căsătoriilor (ex: 01.Ian-14Feb, 15Feb-10Apr, etc , funcţie de perioadele de post);
- pentru fiecare interval de zile, la nivel de săptămână se pot defini orarul de oficiere pentru fiecare zi din săptămână de luni până duminică (zilele în care nu se oficiază se pot bloca);
- separat se pot bloca, debloca sau modifica programul pentru orice zi, care este diferită (specială) de programul uzual al intervalului de zile (ex. 25.Dec, 31.Dec, de Paşti, ultima zi din lună, zilele oraşului, 01.Ian-04.Ian, etc);
- prin definirea programului de oficiere a căsătoriilor se înţelege, definirea orei de început şi de sfârşit a programului de oficiere, definirea timpului necesar pentru o căsătorie, a pauzelor dacă există, precum şi a tipului de afişare a intervalelor orare încă libere din zi;
- pentru încercarea de grupare a orelor de oficiere, să nu existe timpi morţi mari, sau creat o serie de algoritmi pentru afişarea intervalelor orare încă libere din zi, astfel se poate alege din patru tipuri de afişare:
1. toate intervalele orare libere din acea zi (verzi) sunt disponibile (pot fi rezervate), nu se blochează (gri) niciuna;
2. (elastică) primii care rezervă au cele mai multe variante (intervale libere, verzi) disponibile, pe măsură ce se înmulţesc, rezervările, se încearcă gruparea lor, astfel încât să rămână cât mai puţine intervale neocupate intre ele, altfel spus primi au avantaj faţă de ultimi.
3. (consecutivă) tot timpul vor fi disponibile un număr fix de intervale libere, care pornesc de la primul interval pentru ziua respectivă;
4. identic ca şi la pct. 3. doar că nu porneşte de la primul interval din acea zi, ci în jurul primei rezervări efectuate pentru acea zi, primul poate să aleagă oricare dintre toate intervalele din acea zi, următorii (restul) doar în jurul lui.  
                              
- totodată se pot modifica următorii parametrii:
                        - în câte limbi să fie disponibilă aplicaţia pe site-ul public;
                        - data maximă până la care se pot face rezervări ( de obicei un an calendaristic, să nu se facă rezervări peste 10 ani de exemplu)
                        - după câte zile se poate face o nouă rezervare folosind acelaşi e-mail, telefon etc.
                        - câte zile trebuie sa fie între data programării (data introducerii în sistem) şi data rezervării ( data căsătoriei), termenul legal în prezent este de 10 zile.
                        - termenul de viaţă a unei rezervări neconfirmate;
                        - pentru câte persoane se face rezervarea (de obicei două persoane soţ şi soţie);
                        - dacă pe pagina de introducere date să apară sau nu, şi o rubrica de „observaţii” în care viitorii miri sau operatorul poate introduce tot felul de menţiuni;
                        - vizual, cum sa apăra intervalele orare pe site, orizontal sau vertical;
                        - modurile de confirmare a rezervării, disponibile pe siteul public, cu confirmare pe e-mail automat, confirmare ulterioară din e-mail, confirmare prin SMS, confirmare prin telefon de către client, confirmare prin telefon de lucrătorii de stare civilă;
                        - în cazul în care se optează şi pentru confirmarea prin telefon (să sune lucratorul de stare civilă), se poate stabili o taxă, pe care o plăteşte clientul, pentru telefonul dat;
                        - se pot modifica şi e-mailul, telefonul, SMS-ul instituţiei dvs.
C. Unde poate fi testată aplicaţia
-          http://www.2as.ro/prog
-          intrarea pe modulele privat şi de administare, se va face cu userul: demo pass: demo.
-          find o veriune demonstrativa toate modificarile efectuare vor fi şterse a doua zi.
-          datele din versiunea demonstrativă sunt fictive.
D. Suportul video, cu exemple.
-          http://www.2as.ro la secţiunea „Produse”
E. Contact
-          http://www.2as.ro la secţiunea „Contact”