Consiliul local al Com. Toboliu (BH)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Miercuri 25.09.2019  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  RAŢIU ROMEO-STELIAN   în vârstă de  26  ani cu domiciliul în  Com. Toboliu (BH)    si a d-nei  KUN ADEL-EVELYN   în vârstă de  25  ani cu domiciliul în  Com. Suplacu de Barcău (BH)   
          Astăzi Miercuri 25.09.2019  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  BONŢE SERGIU-EMANUEL   în vârstă de  29  ani cu domiciliul în  Com. Toboliu (BH)    si a d-nei  GHENESCU MINERVA-ALINA   în vârstă de  27  ani cu domiciliul în  Com. Şpring (AB)   
 
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      ALBUT FLORENTINA      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 ziel de la data afişării.