Consiliul local al Com. Holod (BH)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Miercuri 14.08.2019  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  ARDELEAN PAUL-FLORIN   în vârstă de  26  ani cu domiciliul în  Com. Budureasa (BH)    si a d-nei  SOLOMIE CLAUDIA-CAMELIA-RENATA   în vârstă de  24  ani cu domiciliul în  Com. Holod (BH)   
          Astăzi Miercuri 14.08.2019  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  LINGURAR DANIEL-EMANUEL   în vârstă de  25  ani cu domiciliul în  Com. Holod (BH)    si a d-nei  FECHETE COSMINA   în vârstă de  25  ani cu domiciliul în  Com. Tulca (BH)   
 
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      HORGA IOAN      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 ziel de la data afişării.