Consiliul local al Com. Olcea (BH)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Luni 22.04.2019  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  BARNA IOAN-FLORIAN   în vârstă de  35  ani cu domiciliul în  Com. Olcea (BH)    si a d-nei  GHERMAN MIRELA-IOANA   în vârstă de  38  ani cu domiciliul în  Com. Tinca (BH)   
 
 
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      ILIES VALERICA      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 ziel de la data afişării.