Consiliul local al Mun. Oradea (BH)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Marţi 18.06.2019  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  MĂLĂIEŞ ADRIAN CORNEL   în vârstă de  25  ani cu domiciliul în  Com. Săcădat (BH)    si a d-nei  MICULA DELIA NATALIA   în vârstă de  21  ani cu domiciliul în  Com. Săcădat (BH)   
 
 
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      Alexan Liana-Corina      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 ziel de la data afişării.