Consiliul local al Com. Husasău de Tinca (BH)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Miercuri 21.08.2019  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  JURCA IOAN   în vârstă de  57  ani cu domiciliul în  Com. Husasău de Tinca (BH)    si a d-nei  LAZAR ELENA-MIHAELA   în vârstă de  52  ani cu domiciliul în  Com. Husasău de Tinca (BH)   
 
 
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      ANTON MARIANA      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 ziel de la data afişării.