Consiliul local al Com. Drăgeşti (BH)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Miercuri 16.10.2019  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  GRAUR GEORGE ALEX   în vârstă de  29  ani cu domiciliul în  Com. Sânmartin (BH)    si a d-nei  COZMAN LARISA-MARIANA   în vârstă de  24  ani cu domiciliul în  Com. Drăgeşti (BH)   
 
 
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      FARCUTA SABINA      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 ziel de la data afişării.