Consiliul local al Com. Săcădat (BH)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Marţi 23.04.2019  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  BOACĂ DENNIS-ALIN   în vârstă de  25  ani cu domiciliul în  Com. Bălan (SJ)    si a d-nei  ŢENŢ MIHAELA-DOROTEA   în vârstă de  24  ani cu domiciliul în  Com. Săcădat (BH)   
 
 
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      NEGRUTIU OLIMPIA      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 ziel de la data afişării.