Consiliul local al Com. Holod (BH)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Vineri 26.07.2019  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  COVACIU ALEXANDRU   în vârstă de  31  ani cu domiciliul în  Com. Holod (BH)    si a d-nei  TEGLAŞ ŞTEFANIA-MARIUŢA-FLORENTINA   în vârstă de  23  ani cu domiciliul în  Com. Holod (BH)   
          Astăzi Vineri 26.07.2019  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  LINGURAR IOAN   în vârstă de  37  ani cu domiciliul în  Com. Holod (BH)    si a d-nei  STANCU JULIETA   în vârstă de  39  ani cu domiciliul în  Com. Dudeştii Noi (TM)   
 
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      HORGA IOAN      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 ziel de la data afişării.