Consiliul local al Com. Săcădat (BH)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Luni 11.02.2019  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  SZILAGYI IOAN   în vârstă de  63  ani cu domiciliul în  Com. Săcădat (BH)    si a d-nei  ROSTAS ANGELA   în vârstă de  35  ani cu domiciliul în  Mun. Oradea (BH)   
 
 
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      NEGRUTIU OLIMPIA      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 ziel de la data afişării.