Consiliul local al Com. Tileagd (BH)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Vineri 20.09.2019  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  PAP LASZLO-ATTILA   în vârstă de  32  ani cu domiciliul în  Com. Tileagd (BH)    si a d-nei  CSALOK OLIMPIA-ANDREEA   în vârstă de  27  ani cu domiciliul în  Com. Tileagd (BH)   
          Astăzi Vineri 20.09.2019  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  COCIS ALEXANDRU   în vârstă de  64  ani cu domiciliul în  Com. Tileagd (BH)    si a d-nei  BOKOR MARIA   în vârstă de  64  ani cu domiciliul în  Com. Tileagd (BH)   
 
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      BUZLE RODICA      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 ziel de la data afişării.