Consiliul local al Com. Roşia (BH)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Miercuri 09.10.2019  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  PUP MOISE-PETRU   în vârstă de  34  ani cu domiciliul în  Com. Roşia (BH)    si a d-nei  BOCOIU LIANA   în vârstă de  23  ani cu domiciliul în  Com. Roşia (BH)   
 
 
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      MASCAS ANCICA      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 ziel de la data afişării.