Consiliul local al Com. Tileagd (BH)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Miercuri 18.09.2019  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  LUCIAN RAUL-ANDREI   în vârstă de  26  ani cu domiciliul în  Orş. Aleşd (BH)    si a d-nei  CABA GRAŢIELA CLAUDIA   în vârstă de  22  ani cu domiciliul în  Orş. Aleşd (BH)   
 
 
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      BUZLE RODICA      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 ziel de la data afişării.