Consiliul local al Mun. Oradea (BH)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Joi 18.07.2019  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  MOCAN OVIDIU FLORIN   în vârstă de  27  ani cu domiciliul în  Com. Auşeu (BH)    si a d-nei  POPA GEORGINA CRISTINA   în vârstă de  20  ani cu domiciliul în  Com. Săcădat (BH)   
 
 
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      Stretea Paraschiva      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 ziel de la data afişării.