Consiliul local al Mun. Oradea (BH)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Marţi 24.09.2019  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  POPOVICI PAVEL   în vârstă de  61  ani cu domiciliul în  Mun. Oradea (BH)    si a d-nei  PITIGOIU ELENA EMILIA   în vârstă de  65  ani cu domiciliul în  Com. Tileagd (BH)   
 
 
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      Alexan Liana-Corina      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 ziel de la data afişării.