Consiliul local al Com. Drăgeşti (BH)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Miercuri 07.08.2019  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  VARGA ALEXANDRU   în vârstă de  22  ani cu domiciliul în  Com. Drăgeşti (BH)    si a d-nei  SECI ANDREA   în vârstă de  20  ani cu domiciliul în  Com. Suplacu de Barcău (BH)   
 
 
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      MANCE LUMINITA      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 ziel de la data afişării.