Consiliul local al Com. Mădăras (BH)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Luni 05.08.2019  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  BULBOACA FLORIN-NELU   în vârstă de  39  ani cu domiciliul în  Com. Mădăras (BH)    si a d-nei  BIVOLARU VASILICA   în vârstă de  52  ani cu domiciliul în  Com. Husasău de Tinca (BH)   
 
 
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      VEREŞ CORNELIA      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 ziel de la data afişării.