Consiliul local al Com. Paleu (BH)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Marţi 20.08.2019  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  LAZAR EMIL-NICOLAE   în vârstă de  60  ani cu domiciliul în  Com. Sârbi (BH)    si a d-nei  SALLOUM MIOARA-MARIA   în vârstă de  59  ani cu domiciliul în  Com. Paleu (BH)   
 
 
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      NEMETI MELINDA      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 ziel de la data afişării.