Consiliul local al Com. Husasău de Tinca (BH)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Miercuri 31.07.2019  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  SZILAGYI GABRIEL   în vârstă de  20  ani cu domiciliul în  Com. Husasău de Tinca (BH)    si a d-nei  VARGA TABITA   în vârstă de  20  ani cu domiciliul în  Com. Husasău de Tinca (BH)   
 
 
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      ANTON MARIANA      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 ziel de la data afişării.