Consiliul local al Com. Paleu (BH)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Miercuri 24.07.2019  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  BODO IMRE   în vârstă de  26  ani cu domiciliul în  Com. Paleu (BH)    si a d-nei  MOLNAR TIMEA-BERNADETT   în vârstă de  30  ani cu domiciliul în  Mun. Oradea (BH)   
 
 
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      NEMETI MELINDA      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 ziel de la data afişării.