Click pentru arhiva ultimelor 3 luni
Căsătorii în care unul din miri are domiciliul în Com. Holod (BH), dar se oficiază în altă localitate.
Log In